Individuele psychotherapie voor volwassenen


Psychotherapie is een vorm van hulpverlening die cliënten helpt bij psychische klachten en problemen. Het doel van de therapie is deze klachten of problemen op te heffen of te verminderen zodat de cliënt er minder last van heeft.

De psychotherapeut tracht dit te realiseren door met de cliënt in gesprek te gaan en psychotherapeutische interventies aan te wenden. De psychotherapeut lost geen problemen op maar helpt de cliënt om pijnlijke gevoelens te verwerken, inzicht te krijgen in bepaalde dynamieken of gedragspatronen die geluk en welzijn in de weg staan en biedt mogelijkheden om situaties anders aan te pakken.

Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie,elk met hun eigen theoretische basis en praktische aanpak. De therapie kan individueel zijn of zich richten naar meerdere cliënten tegelijkertijd.

Klik hier voor een overzicht van de verschillende soorten therapieën die gegeven worden in het therapiehuis.