Visie

Goede zorg willen we baseren op volgende principes en attitudes :

  • een cliëntgerichte grondhouding (empathie, acceptatie en authenticiteit)
  • het bio-psycho-sociaal model als vertrekpunt om naar problemen te kijken
  • gelijkwaardigheid tussen cliënt en hulpverlener
  • aandacht voor zowel de werkpunten en problemen als voor de sterktes van de cliënt,
  • het betrekken van de context indien nodig
We maken een onderscheid tussen psychotherapie, coaching en psycho-educatie.

  • Psychotherapie heeft als doel om psychologische moeilijkheden en stoornissen bij de cliënt op te heffen of te verminderen. Psychotherapie kan gegeven worden door mensen die een specifieke psychotherapieopleiding gevolgd hebben.
  • Coaching helpt mensen via het het bijbrengen van inzichten, het aanleren van vaardigheden en het geven van feedback om situaties beter te kunnen hanteren met als doel meer voldoening in hun functioneren. Coaching kan geboden worden door mensen die een specifieke opleiding gevolgd hebben in het domein waarin zij coachen.
  • Psycho-educatie is via het geven van informatie mensen inzicht geven in de aard van problemen, hoe problemen ontstaan en in stand gehouden worden en welke mogelijkheden van hulp er bestaan voor de aangehaalde problemen. Psycho-educatie kan gegeven worden door mensen die de nodige competentie hebben op het domein waarover de educatie gaat.