Voorstelling

Het Therapiehuis Sint-Denijs-Westrem wil een brug maken tussen de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.
Deze brugfunctie omvat :

  • de expertise van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg toegankelijk maken voor cliënten voor wie een opname niet aangewezen is,
  • hulpverleners uit de eerste lijn ondersteunen met advies en aanvullend aanbod,
  • zorgcontinuïteit garanderen na een behandeling in het psychiatrisch ziekenhuis.

Bijzondere nadruk wordt gelegd op de uitbouw van een vlotte samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners die in contact komen met mensen met psychische problemen.

Het Therapiehuis is verbonden met KARUS vzw (voorheen PZ Sint-Camillus) . We willen de expertise, mogelijkheden en faciliteiten van KARUS vzw in het Therapiehuis beschikbaar stellen aan mensen die een ambulante behandeling nodig hebben.
De hulp die we aanbieden zal zich kenmerken door :

  • deskundigheid
  • continuïteit in samenwerking met andere zorgverleners
  • multidisciplinariteit puttende uit het brede aanbod van het ziekenhuis
  • gedrevenheid.