Caroline Vermeersch

 

 

Naam (°geboortejaar)

Caroline Vermeersch, °1976

Doelgroep

Kinderen vanaf de lagere schoolleeftijd en adolescenten en hun context, ouders en gezinnen.

Ik werk met...

bezorgdheden ivm de ontwikkeling

opvoedingsproblemen

gedragsproblemen

emotionele problemen

Problemen of bezorgdheden in de ouder-kind relatie

vragen ivm ouderschap

Opvoedingsondersteuning

ouderbegeleiding

individuele therapie

gezinstherapie

Ik werk niet met..

Kleuters

Opleiding

Licentiaat in de klinische psychologie, optie kind, jeugdige en gezin

 

  • 4-jarige opleiding contextuele therapie
  • Jaaropleiding Geweldloos Verzet
  • Verschillende kortdurende bijscholingen waaronder verschillende bijscholingen rond omgaan met complexe echtscheidingssituaties bij Lieve Cottyn (Interactie academie Antwerpen)
  • Omdat ik het belangrijk vind om bij te leren en te blijven groeien als therapeut, ben lid van verschillende intervisiegroepen en volg ik ook individuele supervisie.

Werkervaring

Meer dan 15 jaar ervaring in het werken met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun context (binnen drughulpverlening, forensische kinderpsychiatrie en privé praktijk).

-individuele psychotherapie

-ouderbegeleiding

-gezinstherapie

 

Lidmaatschap

Ik ben lid van de

-Vlaamse Vereniging van klinisch psychologen

-De belgische federatie van psychologen

Erkenningsnummer psychologencommissie: 762117092

Consultatie op

Dinsdag van 16u-20u

Zaterdag van 9u-12u

Contact via

caroline.vermeersch@therapiehuissdw.be

0473/85 19 55