Ombudsdienst

Al onze medewerkers blijven zich voortdurend bijscholen om hun kennis en vaardigheden up to date te houden.

Als u desalniettemin klachten heeft over uw psycholoog, coach of kinesitherapeut, kan u deze in eerste instantie het beste met hem of haar zelf bespreken. Mogelijks gaat het om misverstanden die in een gesprek kunnen opgelost worden. Wanneer het niet lukt om de problemen rechtstreeks met uw hulpverlener op te lossen, kan u contact nemen met onze ombuds Helene Cambien.


Je kan haar als volgt bereiken:
  • Telefonisch : 0490 41 93 01
  • Mail : helene.cambien@oogg.be
  • Schriftelijk : Helene Cambien, Ombudspersoon OOGG, Drongenplein 26, 9031 Drongen
Deze bemiddelaar is niet verbonden aan ons centrum en heeft dus een onafhankelijke positie.
Meer informatie over de ombudsfunctie kan u vinden op hun website www.ombudsfunctieggz.be

De ombuds zal altijd naar u luisteren, uw vragen ernstig nemen en samen met u zoeken naar de beste oplossing. Uiteraard blijven de gesprekken en de registratie van gegevens volledig vertrouwelijk en anoniem. De ombuds zal nooit zonder uw toestemming verdere stappen ondernemen.