Kelly De Brabanter

 

 

Naam (°geboortejaar)

Kelly De Brabanter (1987)

Doelgroep

Volwassenen/Kinderen/Adolescenten

Ik werk met...

*Angst

*Dwang

*Depressieve klachten

*Lichamelijke klachten

*psychose

*mentale beperking

*autisme(spectrum) 

*hechtingsproblemen 

*stress

Ik werk niet met..

 

Opleiding

Master Klinische Psychologie,

Bachelor muziektherapie

Werkervaring

6 jaar als muziektherapeut te Karus, in het werken met psychose, moeder en baby, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematieken.

Lidmaatschap

BVCT (Belgische Vereniging Creatieve Therapie)

Erkenningsnummer psychologencommissie: 872116898

Consultatie op

Op afspraak

Contact via

0478/815.813 

kelly.debrabanter@gmail.com