Deontologie

Alle medewerkers van het Therapiehuis Sint-Denijs-Westrem houden zich strikt aan de deontologische codes voorgeschreven volgens hun beroep.

Dit houdt in voor psychologen: wat mag een psycholoog wel en niet?

In de beroepscode staat onder andere, dat een psycholoog zorgvuldig te werk moet gaan, met respect voor u als cliënt. Uw psycholoog mag u nergens toe dwingen. Als de psycholoog u vraagt iets te doen of te zeggen en u wilt dat niet, hoeft u daar geen gevolg aan te geven. Verder stelt de beroepscode onder meer dat er sprake moet zijn van een strikt beroepsmatig contact.

Voor meer info: klik hier