Coaching en training

Coaching ondersteunt globale levenssituaties, verbetert prestaties en creëert wenselijke situaties. Therapie richt zicht op specifieke ernstige problemen, zoals trauma's, psychische problemen, enz..

Coaching is geschikt voor:
  • het opstellen van een levensplan, inzicht in eigen doelstellingen.
  • manieren zoeken om de stress in ons leven te beperken.
  • een balans creëren tussen werk en privé die ons voldoening geeft
  • ons meer bewust te worden van onszelf
  • onze zelfdiscipline en motivatie verbeteren
  • onze gewoonten op het gebied gezondheid en welzijn verbeteren, (dieet of sporten)
Bij coaching ligt de nadruk op: wat wil je/ wat wens je/ waar wil je naar toe/ wat wil je veranderen en hoe. Dit wordt in doelstellingen gegoten waar de sessies dan ook rond zullen gaan.
Coachen is doelgericht niet probleemgericht.
Bekrachtigen wat er is en wat werkt. Hierdoor blijven cliënten in hun kracht staan en gaan ze een leerproces aan. Zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing worden hierbij bevorderd.

De taak van de coach: via communicatieve en inzicht gevende werkvormen en vraagstellingen cliënten tot zelfinzicht laten komen, blijvende inzet voor ondersteunen van de cliënt, afstemmen op cliënt en zijn noden en dit alles gebaseerd op gelijkwaardigheid en onpartijdigheid. (Uit ‘praktijkgids voor coaches' van Julie Starr)
In het Therapiehuis bieden wij coaching aan voor specifieke domeinen:

  • autismespectrumstoornissen
  • verslavingsproblematiek


Werking


Tijdens individuele gesprekken wordt samen met de cliënt zijn/haar hulpvraag verkend. Als het nodig is, kunnen er ook andere belangrijke personen bij de gesprekken aanwezig zijn. Er wordt gewerkt vanuit een systeem-therapeutisch kader en het oplossingsgericht denken. De klemtoon ligt op groei en verandering. We vertrekken vanuit de aanwezige krachten van de cliënt. Het heden en de toekomst staan centraal.

Concreet betekent dit dat tijdens het eerste, verkennende gesprek, een duidelijke en concrete hulpvraag wordt geformuleerd. Daarnaast stellen we een lijst samen van haalbare doelen. Tijdens de daarop volgende sessies bespreken we evoluties, veranderingen en succeservaringen. Er wordt bijgestuurd waar nodig. Er worden een 5-tal opvolgsessies voorzien, gespreid over een 2-tal maanden.